Coaching

Coaching jest sztuką podnoszenia jakości życia. Opiera się na osobistym spotkaniu z samym sobą, swoim potencjałem, tęsknotami, wewnętrzną mądrością. To spotkanie stanowi punkt wyjścia i odniesienia w stosunku do czynionych planów, wyznaczanych celów i podejmowanych działań.

A zatem, zapraszamy na godzinne sesje coachingu w formie kontaktu osobistego, również w miejscu wybranym przez klienta (Bełchatów / Warszawa) lub za pośrednictwem skype / telefonu.
Koszt sesji ustalany jest indywidualnie, zależnie m.in. od ilości spotkań, jednak mieści się w przedziale 100 – 150 zł.
Pierwsza sesja, jej koszt oraz długość trwania, zależą od potrzeb klienta, jego doświadczenia i wiedzy czym jest coaching.

Więcej informacji na temat tego obszaru działalności Fundacji można znaleźć na stronie

www.coaching-curylo.com

Do zobaczenia

Monika Curyło